1. Kết quả thi tiếng Hàn:

Danh sách điểm thi và kết quả: trung-tuyen-v1-2024-gui-cac-dia-phuong.xlsx (Xem kết quả tại đây)

2. Kế hoạch kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực ngành nông ngiệp, ngư nghiệp

Người lao động đạt yêu cầu tiếng Hàn sẽ được tự động đăng ký để tham dự kiểm tra tay nghề, người lao động không tham gia kiểm tra tay nghề sẽ không được làm hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc.

- Để cộng thêm điểm, người lao động có thể nộp hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá năng lực nếu đáp ứng được ít nhất một trong số những điều kiện trong ngành đã đăng ký như sau:

+ Có kinh nghiệm làm việc trong ngành nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng

+ Đã hoàn thành các khóa huấn luyện, đào tạo liên quan đến ngành ngư nghiệp;

+ Đã hoàn thành chương trình đào tạo dài hạn có chuyên ngành liên quan đến ngành ngư nghiệp;

Kế hoạch kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực cụ thể như sau:

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ đánh giá năng lực: từ 05/4 đến 08/4/2024 (04 ngày)

+ Thông báo địa điểm kiểm tra và danh sách ca thi: 10/4/2024

+ Thời gian kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực: từ 15/04 đến 19/4/2024

+ Ngày thông báo kết quả: 03/5/2024

Người lao động có nguyện vọng tham gia đánh giá năng lực tự tải Hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá năng lực theo mẫu của Trung tâm Lao động ngoài nước tại địa chỉ www.colab.gov.vn (mục Tải biểu mẫu) để hoàn thiện và nộp cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương hoặc Đơn vị được giao thực hiện Chương trình EPS tại địa phương nơi người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn, hồ sơ bao gồm:

(1) Phụ lục 1: Đơn đăng ký tham gia đánh giá năng lực

(2) Phụ lục 2 (nếu có): Giấy chứng nhận nghề nghiệp của công ty nơi người lao động đã có thời gian làm công việc liên quan đến ngành nghề đăng ký dự tuyển (nếu có), mỗi công ty đã từng làm việc sẽ tương ứng với 01 Giấy chứng nhận nghề nghiệp.

(3) Phụ lục 3 (nếu có): Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc

Trường hợp người lao động không thể xin được Phụ lục 2 do công ty phá sản hoặc có quy mô quá nhỏ hoặc là doanh nghiệp gia đình, người lao động có thể kê khai thông tin theo mẫu của Phụ lục 3 và nộp kèm bản sao công chứng Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân của 02 người xác nhận (không phải là người thân trong gia đình) về quá trình làm việc của người lao động.

(4) Chứng nhận đào tạo, huấn luyện liên quan đến ngành nghề người lao động ghi trong đơn đăng ký dự tuyển (chỉ áp dụng đối với ngành ngư nghiệp).

(5) Bằng cấp, chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo (bản sao có chứng thực) do Trường đào tạo ngư nghiệp (chỉ áp dụng với ngành ngư nghiệp).

* Ghi chú:

- Kinh nghiệm làm việc tại Hàn Quốc được chấp nhận.

- Bên cạnh các mẫu giấy tờ được cung cấp bởi HRD Hàn Quốc, Giấy chứng nhận làm việc được cấp trong hệ thống EPS cũng được chấp thuận.

- Chứng nhận hoàn thành các khóa huấn luyện, đào tạo phải ghi rõ tên của khóa đào tạo, số giờ đào tạo và nội dung đào tạo.

Việc bổ sung, thay đổi giấy tờ liên quan đến hồ sơ đánh giá năng lực chỉ được thực hiện trong thời gian tổ chức tiếp nhận đăng ký. Những hồ sơ đánh giá năng lực bị phát hiện gian lận sẽ bị loại, người lao động có hành vi gian lận sẽ bị hủy bỏ kết quả thi tiếng Hàn, đồng thời bị cấm tham gia các kỳ thi tiếng Hàn trong thời gian 4 năm.

Lưu ý: Người lao động đăng ký dự tuyển trong ngành xây dựng đạt yêu cầu qua Vòng 1 sẽ tham dự kỳ kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực cùng đợt với ngành sản xuất chế tạo, dự kiến vào tháng 07/2024, vì vậy không nộp hồ sơ năng lực và kiểm tra tay nghề trong đợt này.

 

Nguồn: Colab.gov.vn (Trung tâm lao động ngoài nước)