Thực hiện kế hoạch số 45/KH-TTDVVL ngày 22/05/2023 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Sơn La. Ngày 28/05/2023 Trung tâm Dịch vụ việc làm Sơn La đã tổ chức "Hội nghị tuyên truyền chính sách Bảo hiểm thất nghiệp và tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động tại tại Trung tâm Dịch vụ việc làm".

        Với mục đích

         Phổ biến tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện những nội dung cơ bản của Luật Việc làm và các văn bản liên quan trong thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp giúp người lao động hiểu sâu sắc hơn về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình khi tham gia, hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Nâng cao hiệu quả việc tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động đang hưởng trợ cấp thấtnghiệp giúp người lao động sớm tiếp tục tham gia vào thị trường lao động.

leftcenterrightdel
Hình ảnh: Hội nghị  tuyên truyền chính sách Bảo hiểm thất nghiệp và tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động tại Trung tâm  

      NỘI DUNG

     1. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến chính sách bảo hiểm thất nghiệp góp phần nâng cao nhận thức của người lao động về chính sách bảo hiểm thất nghiệp về quyền lợi, nghĩa vụ và và trách nhiệm của mình trong triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

    2. Tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động đi làm việc tại cácdoanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài. Phù hợp với năng lực nguyện vọng của người lao động.

     3. Tổ chức tư vấn về học nghề cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp, giúp người lao động nâng cao trình độ kỹ năng nghề của bản thân, tìm kiếm được việc làm phù hợp và sớm quay lại thị trường lao động.

      Mọi chi tiết liên hệ: TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH SƠN LA. Tổ 5, P.Chiềng Sinh, TP Sơn La, Tỉnh Sơn La

     Điện thoại liên hệ : (0212) 3774.359