Theo thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea), do phía Hàn Quốc hiện đang thiếu hụt nhân lực trong ngành đóng tàu nên người lao động có hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành sản xuất chế tạo nếu có nguyện vọng có thể đăng ký chuyển đổi công việc sang ngành này

       Tải xem chi tiết nội dung tại đây

       di388-2-dang-ky-chuyen-doi-cong-viec-sang-dong-tau.pdf

       3-dơn-dăng-ky.docx

       phu-luc-1-2-kem-cv.xlsx

      2-danh-muc-cac-nghề-trong-nganh-dong-tau.doc