Thực hiện kế hoạch số 44/KH-TTDVVL của Trung tâm Dịch vụ việc làm Sơn La, Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 19/5/2023 Trung tâm dịch vụ việc làm Sơn La tổ chức Hội nghị "Thông tin, tuyên truyền thông tin thị trường lao động tại 10 xã trên địa bàn huyện Vân Hồ
     1️⃣ Quang Minh -> Mường Tè
     2️⃣ Suối Bàng -> Tô Múa
     3️⃣ Tân Xuân -> Vân Hồ
     4️⃣ Mường Men -> Chiềng Khoa
     5️⃣ Chiềng Yên -> Lóng Luông

 

leftcenterrightdel
 Hình ảnh: Lao động tham dự hội nghị tại xã Quang Minh
leftcenterrightdel
 Hình ảnh: Lao động tham dự hội nghị tại xã Suối Bàng
leftcenterrightdel
Hình ảnh: Lao động tham dự hội nghị tại xã Tô Múa 
leftcenterrightdel
Hình ảnh: Lao động tham dự hội nghị tại xã Tân Xuân 
leftcenterrightdel
 Hình ảnh: Lao động tham dự hội nghị tại xã Vân Hồ
leftcenterrightdel
Hình ảnh: Lao động tham dự hội nghị tại xã Chiềng Yên 
leftcenterrightdel
 Hình ảnh: Lao động tham dự hội nghị tại xã Lóng Luông
leftcenterrightdel
 Hình ảnh: Lao động tham dự hội nghị tại xã Mường Men
leftcenterrightdel
Hình ảnh: Lao động tham dự hội nghị tại xã Mường Tè 
leftcenterrightdel
 Hình ảnh: Lao động tham dự hội nghị tại xã Chiềng Khoa

       Đây là cơ hội tốt giúp cho người lao động trên địa bàn huyện Vân Hồ nắm bắt được thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của các Doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh; đồng thời tạo điều kiện cho người lao động được tiếp cận, trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội việc làm và nộp Hồ sơ trực tiếp tới các Doanh nghiệp thông qua các hoạt động phỏng vấn, tư vấn tuyển chọn trực tiếp tại hội nghị. Hướng dẫn lao độnghoàn thiện hồ sơ sau khi phỏng vấn thành công.

      Cung cấp cho người lao động thông tin các chương trình đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng nhằm giúp người lao động lựa chọn được các Doanh nghiệp uy tín để ký hợp đồng lao động. Đồng thời, giúp cho các Doanh nghiệp tuyển chọn được nguồn nhân lực trẻ, chất lượng góp phần giải quyết việc làm xóa đói giảm nghèo cho người lao động trên địa bàn huyện.

       Tuyên truyền các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

      P/s: 10 xã trên địa bàn huyện Vân Hồ là 10 xã được huyện lựa chọn để tổ chức hội nghị tuyên truyền "Thông tin thị trường lao động" chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo quyết định số 1719 của Thủ tướng chính phủ..